Transtheoretisch model

Transtheoretisch model van Prochaska en DiClemente

Onze coaches zijn opgeleid om te kunnen herkennen in welk stadium de klant zich bevindt en kunnen de juiste vragen stellen om ze naar een volgend stadium te brengen. 

Stadium 1 : precontemplatie
De klant heeft niet de intentie aanpassingen te doen. Dirk maakt zich nog geen zorgen om zijn gezondheidstoestand. Dit is de periode waarin hij werkte. Hij werd langzamerhand dikker, maar omdat hij ook veel calorieën verbruikte zag hij de ernst er niet van in. De sociale omgeving speelde ook wel mee, want in de bouwsector is het niet gepast om graatmager te zijn.


Stadium 2 : contemplatie
De klant overweegt om gezonder te gaan leven. Tijdens deze fase worden voor- en nadelen van het huidige gedrag en van het gewenste nieuwe gedrag afgewogen. In deze fase begint Dirk na te denken over zijn gewicht. Omdat hij ziet dat de rest van zijn omgeving toch een stuk magerder is, en hij steeds dikker wordt, overweegt hij gedragsverandering. Hij heeft nog geen concrete plannen en onderneemt niets.


Stadium 3 : preparatie
De klant beslist een startpoging te ondernemen in de directe toekomst en maakt zich op om tot actie over te gaan. Dirk krijgt in deze fase last van zijn overgewicht en hij gaat naar een dokter. Hij legt enkele afspraken vast met een diëtist en gaat langs bij een fitnesscentrum. Zij gedrag verandert echter nog niet. Hij blijft dezelfde ongezonde voedingsgewoontes behouden. In deze fase informeert Dirk zich, hij maakt zich klaar voor de gedragsverandering. Hij bekijkt tevens welke invloed zijn gedragsverandering zou hebben op zijn directe omgeving.


Stadium 4 : actie
De klant wenst gezonder te gaan leven. Hij/zij onderneemt concrete acties om zijn doel te realiseren. Hij/zij prikt een datum en wendt zich eventueel tot gespecialiseerde hulp die hierbij kan begeleiden. In deze fase past Dirk zijn gedrag aan, hij komt tot gedragsverandering. Zijn maaltijden worden grondig hervormd en hij gaat drie maal per week naar de fitness. Ook in zijn weekends wordt er verandering aangebracht en moet hij op zijn eetgewoontes letten. Dirk onderneemt actie, maar de actie is nog geen zes maanden bezig. Het risico voor herval is redelijk hoog, maar omdat Dirk zich goed heeft voorbereid in de preparatiefase is dit risico tot een minimum herleid.


Stadium 5 : behoud
De klant is nu al een tijdje gestart en komt in een fase van behoud van gedragsverandering terecht. Deze fase heeft Dirk nog niet bereikt. Zijn gedragsverandering is nog niet langer bezig dan zes maanden. Als Dirk zijn gedragsverandering nog vier maanden kan volhouden heeft hij deze fase bereikt.


Blijf op de hoogte