coaching

Van wetenschap tot praktijk

De afgelopen decennia gebeurde er heel wat wetenschappelijk onderzoek naar het motiveren en inspireren van medewerkers. Eén van de meest invloedrijke auteurs binnen dit thema is Stephen Covey. Hij onderzocht bijvoorbeeld de vier dimensies van energie. Samen met o.a. de zelfdeterminatietheorie en het stimulus-responsmodel vormt het de multidisciplinaire en wetenschappelijke onderbouwing van alle aspecten van onze diensten. Geen zorgen, wij zijn geen fans van dikke theorieboeken maar vertaalden dit naar een concrete, allround én praktijkgerichte aanpak.
Persoonlijk

Persoonlijk

Advies op maat van uw bedrijf met een persoonlijke aanpak en aandacht voor de eigenheid van uw organisatie. Nadruk op FUN en dynamiek.
Connection

Professioneel

All coaches zijn wetenschappelijk opgeleid, multidisciplinair, technologisch ondersteund en hebben ervaring opgebouwd bij bedrijven in verschillende branches.  
Coorporate social responsibility

Duurzaam

Aandacht voor een duurzame relatie met al onze klanten en partners. Wij geloven in een lange termijn samenwerking voor het maximale effect!
team

Gewoontes doorbreken

Beginnen doen we met één van de basisprincipes die in ons DNA ingebakken zit: elke prikkel (of stimulus) geeft een bepaalde respons. En mensen zijn nu eenmaal gewoontedieren. We denken niet opnieuw na bij elke stimulus, maar reageren bijna automatisch. Vergelijk het met na elke maaltijd een sigaret opsteken of de lift nemen in plaats van de trap. Toch zijn gewoontes relatief makkelijk te doorbreken. Op zo’n 9 weken van wetenschap tot praktijk kan je een blijvend effect genereren, wijst onderzoek uit. Met een motivationeel gezondheidsbeleid kan je dus daadwerkelijk een blijvend gezondheids- en beweegbeleid te weeg brengen. Des te meer omdat het matcht met de zelfdeterminatietheorie: een project slaagt maar als je voldoende ruimte laat voor de autonomie van je medewerkers, verbondenheid stimuleert, een positieve groepsdynamiek creëert én duidelijke vorderingen maakt doorheen het proces.

team

Zeg niet zomaar energie

Naast bovenstaande theorieën draait een motivationeel gezondheidsbeleid in de eerste plaats rond energie. Maar wanneer iemand spreekt over zijn of haar ‘energie’, denken we bijna meteen aan fysieke energie. Ons algemene energiepeil omvat echter nog heel wat andere aspecten. Je mentale energie bijvoorbeeld is minstens zo belangrijk. Een topsporter mag fysiek zo scherp staan als ie wil, zonder de juiste mentaliteit blijven prestaties achterwege. Ook emotionele energie speelt een cruciale rol. Zelfvertrouwen, humor, positieve emoties, ... ze doen wonderen. Tenslotte mogen we ook zingeving niet vergeten. Pas als je overtuigd bent dat jouw bijdrage daadwerkelijk een verschil maakt, krijgt je job zin en stijgt je energiepeil. Wanneer je fysieke, mentale en emotionele energie in balans zijn én dit gekoppeld wordt aan een duidelijke zingeving, kamp je niet snel met lege batterijen. Een motivationeel gezondheidsbeleid brengt niet alleen al deze aspecten in kaart, het zorgt bovendien voor medewerkers die barsten van energie.

Een doordacht gezondheids- en beweegbeleid speelt een cruciale rol in de juiste energiebalans.

Het Fitste Bedrijf, één van onze diensten, is een allround one-stop-shop: vanuit verschillende invalshoeken krijg je een volledig overzicht op de fysieke en mentale gezondheid van jouw medewerkers. Na 12 weken bouw je 
bovendien een blijvend effect op dat jouw bedrijf een krachtige impuls geeft, nu én in de toekomst.

Basisprincipes om succesvol motivatietechnieken toe te passen

Deze basisprincipes kunnen op langere termijn enkel en alleen maar succesvol toegepast worden als de basishouding van de coach juist is: empathisch, aanvaardend en echt. Al onze coaches passen deze motivatietechnieken toe.
De zelf-effectiviteitstheorie

De zelf-effectiviteitstheorie

Zelf-effectiviteit (geloof in eigen kunnen) is het vertrouwen van een persoon in eigen bekwaamheid om met succes invloed uit te oefenen op zijn of haar omgeving, bijvoorbeeld door een bepaalde taak te volbrengen of een probleem op te lossen.

Transtheoretisch model van Prochaska en DiClemente

Het Transtheoretisch model verdeelt het gedragsveranderingsproces in 5 stadia:

Stadium 1: precontemplatie
Stadium 2: contemplatie
Stadium 3: preparatie
Stadium 4: actie
Stadium 5: behoud

Aan elk stadium zijn interventies gelinkt die jouw klant kan helpen over te gaan van het ene stadium naar het andere. 

Blijf op de hoogte