Zelf-effectiviteitstheorie

De Zelf-effectivitetstheorie van Bandura

What's in a name?

Zelf-effectiviteit (geloof in eigen kunnen) is het vertrouwen van een persoon in eigen bekwaamheid om met succes invloed uit te oefenen op zijn of haar omgeving, bijvoorbeeld door een bepaalde taak te volbrengen of een probleem op te lossen. Hoe sterker iemand gelooft in de beïnvloedbaarheid van het eigen kunnen en het eigen gedrag, hoe makkelijker de coach een gedragsverandering zal kunnen faciliteren. Onze coaches kunnen door de juiste vragen te stellen tijdens een gesprek dit proces sturen.

Zelf-effectiviteit (geloof in eigen kunnen) kan worden beïnvloed door:

  • Het ontstaan van verwachtingen op basis van eerdere persoonlijke successen. 
  • Het observeren van anderen die op succesvolle wijze een gelijkaardige taak volbrengen en dat gedrag vervolgens imiteren. 
  • Het succesvol verbaal overtuigen van je klanten door middel van suggestie en aansporing. Doordat een ander tegen je zegt dat je kunt vermageren, ben je in staat er zelf ook in te gaan geloven.
  • Imaginal experience. Vragen stellen als: stel je jezelf eens voor zo slank als je wenst. Hoe ziet dat er precies uit? Door je iets levendig proberen voor te stellen, krijg je er een reëel beeld bij en is het makkelijker er zelf in te geloven.

Blijf op de hoogte