KMO-PORTEFEUILLE

Onze opleidingen en ons advies komen in aanmerking voor volledige of gedeeltelijke subsidiëring via KMO-portefeuille.

KMO-Portefeuille

De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel waardoor je – als ondernemer – financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Kleine ondernemingen genieten 30% steun, een middelgrote onderneming 20% steun. Het maximale steunplafond per jaar is 7.500 euro steun. Ready2Improve is geregistreerd dienstverlener voor KMO-Portefeuille voor de tak Advies onder registratienummer DV.A215549 en voor de tak Opleiding onder registratienummer DV.O215548.

Voor wie?

KMO’s die gevestigd zijn in Vlaanderen, kunnen genieten van de subsidiëring van de Vlaamse Overheid. In geval je betaalt via KMO-portefeuille, dien je onmiddellijk na ontvangst van de factuur, de aanvraag van de KMO-portefeuille te doen. Je verplicht je ertoe de kortst mogelijke doorlooptermijn van de aanvraag tot betaling te respecteren.

Je bent als klant verantwoordelijk voor het correcte gebruik van de KMO-portefeuille en het bekomen van deze subsidiëring. Bij onregelmatigheden, onjuist of onwettig gebruik van deze subsidies is de klant verantwoordelijk voor de gevolgen en zal zij gehouden zijn de prestaties van de dienstverlener integraal te betalen. Indien er – bij foutief of onregelmatig gebruik van de KMO-portefeuille en zijn subsidies – negatieve gevolgen zijn voor Ready2Improve, kan de klant hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Eventuele gevolgen en de daaraan verbonden kosten, zullen ten laste van de klant worden gelegd.

Het BTW-bedrag dient onmiddellijk te worden overgeschreven op het rekeningnummer dat vermeld staat op de factuur.

 

Wat komt in aanmerking voor betaling via KMO-Portefeuille?

Voorwaarden voor opleiding

De opleiding kost minimaal 100 euro – exclusief btw, inclusief verplaatsingskosten van de docent en de cateringkosten beperkt tot 25 euro per persoon per dag.
Je sluit een overeenkomst met een geregistreerde dienstverlener.
Bij elke les teken je de aanwezigheidslijst (schriftelijk of elektronisch).
De opleiding is betaald voor 31 december van het jaar na je steunaanvraag.
Kies je voor afstandsleren (e-learning)? Dan moet er rechtstreekse interactie zijn met de docent.
Je doet de steunaanvraag vanaf de inschrijving en tot veertien dagen na de start van de lessen.
Na de opleiding krijg je een gepersonaliseerd vormingsattest van je dienstverlener.

 

Voorwaarden voor advies
Welke types advies komen in aanmerking?

Advies neemt verschillende vormen aan. Twee types komen in aanmerking voor een subsidie:
Schriftelijke aanbevelingen die een probleem analyseren, een concreet advies geven, een implementatieplan helpen opstellen en implementeren.
Schriftelijke aanbevelingen die kansen en oplossingen signaleren, ze in kaart brengen en onderzoeken.

Het doel? Je onderneming vooruithelpen.

 

De dienstverlening moet voldoen aan volgende voorwaarden:

Het advies vertrekt vanuit een concrete probleemstelling en zorgt dat je bedrijfsbeslissingen neemt op basis van analyse (onderzoek), advies (suggesties, raadgevingen) en een implementatieplan (actieplan, stappenplan, concreet advies).
Het advies staat in een geschreven document.
De dienstverlening kost minimaal 500 euro, exclusief btw.
Je sluit een overeenkomst met een geregistreerde dienstverlener.
Het adviesproject moet betaald zijn voor 31 december van het jaar na je steunaanvraag.
Je vraagt de steun online aan vanaf het sluiten van de overeenkomst tot maximaal veertien dagen na de start van de samenwerking.
Na de adviesprestaties krijg je een gepersonaliseerd adviesrapport van je dienstverlener.

 

Welk advies komt niet in aanmerking?

Natuurlijk is het de bedoeling dat dit advies je onderneming extra stimuleert. Daarom komt advies over je gewone bedrijfsuitgaven of wettelijk verplichte diensten niet in aanmerking voor subsidies. Advies inzake subsidies komt evenmin in aanmerking.

Meer informatie over KMO-Portefeuille vind je hier: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille

Headquarters (HQ)

Fabrieksstraat 101

3800 Sint-Truiden

BE0808. 805. 202

Life center

Officenter Vilvoorde

Luchthavenlaan 27A

1800 Vilvoorde

Contact information

+32 496 69 33 95
(Wouter Goris) (België)

+31 (0) 6 364 360 60
(Jojan Veele) (Nederland)

info@ready2improve.eu

KMO-Portefeuille